Važnost pregleda očiju – Kako zaštititi oči pravovremenim pregledima
Vid je jedno od najvažnijih čula koje živa bića poseduju. Jasan vid podrazumeva kompleksan proces skupljanja, fokusiranja i prevođenja svetlosti u slike. Kako čovek stari, senzitivnost očiju i mehanizmi funkcionisanja postaju skloni oštećenju i bolestima. Zbog toga, važna je svest o blagovremenim pregledima očiju i prevenciji mogućih problema i oboljenja.

Neke bolesti očiju, kao što je glaukom i dijabetetska retinopatija, nemaju simptome u ranim fazama. Zbog toga, ljudi najčešće nisu svesni da problem postoji, dok bolest ne napreduje, što pristup i lečenje može učiniti težim. Redovne kontrole i pregledi su važni ua ranu dijagnostiku i tretman svakog problema koji može da nastane. Rana detekcija i tretman, mogu da uspore ili čak zaustave napredak bolesti.

Šta se dešava tokom pregleda očiju?


Pregled očiju ne boli. Osoba koja vrši pregled uobičajeno sprovodi osnovno ispitivanje koji se sastoji iz spoljnog pregleda očiju, kapaka i okolnih delova. Delovi oka, kao što su vežnjača (konjuktiva), beonjača (sklera), rožnjača (kornea) i dužica, takođe se pregledaju radi utvrđivanja da li neki poremećaj postoji.
Većina ispitivanja očiju takođe uključuje i:
- testiranje vida (sa i bez korektvnih stakala)
- procenu refleksa zenice
- proveru očnih mišića
- testiranje perifernog vida
- ispitivanje prednjeg dela oka korišćenjem mikroskopa
- određivanje očnog pritiska
- ispitivanje zadnjeg dela oka.

Koliko često treba ići na pregled očiju?

Bebe (3 godine i manje)
Bebe moraju da prođu kroz standardne preglede kod pedijatara. Neka stanja očiju kod dece uključuju strabizam, tzv. slabovidost (amblyopia) i dečiju kratkovidost (miopia).


Deca i tinejdžeri (4 do 16 godina)

Vid deteta treba proveriti kada napuni 4 godine. Decu treba podvrgavati redovnim očnim pregledima svakih godinu ili dve dana.

Mladi (17 do 39 godina)

Ukoliko postoji porodična istorija bolesti očuju ili ukoliko je osoba imala neku povredu oka, treba obavljati detaljne oftalmološke preglede.

Odrasle i starije osobe (40 godina i stariji)

Tokom procesa starenja, velika je verovatnoća da će doći do pojave različitih stanja na očima (npr. bol u očima, suvoća očiju koja vodi ka osećanju pečenja, bljesci, iskrivljene linije,..). Kako bi bila uočena bilo kakva promena na oku, odrasle osobe bi trebale da sprovedu osnovni skrining sa 40 godina. Doktor će propisati u kojim vremenskim razmacima je potrebno obavljati skrininge na dalje.

Za osobe sa faktorom rizika

Ukoliko je prisutan faktor rizika za pojavu bilo kakve bolesti (dijabetes, visok krvni pritisak, porodična istorija bolesti oka tipa glaukoma, ili uzimanje lekova koji utiču na vid), potrebno je češće posećivati oftalmologa.
(Izvor: http://www.snec.com.sg/eye-conditions-and-treatments/Pages/importance-of-eye-examination.aspx)Vežbanje čini dobro očima i vidu

Već je poznato da 30 min fizičke aktivnosti dnevno čini dobro srcu, liniji i visokom nivou energije. Međutim, vežbanje čini dobro i očima. Veza se može povući između vežbanja i dobrog stanja očiju, budući da oči imaju koristi kao i ostatak tela tokom vežbanja. Veliki broj očnih bolesti je povezano za drugim zdravstvenim problemima, uključujući visok krvni pritisak, dijabetes i visok nivo holesterola. Vežbe mogu da pomognu da se problemi izazvani ovim stanjima drže od kontrolom ili da se umanji njihov uticaj kad se pojave.
(Izvor: http://www.geteyesmart.org/eyesmart/living/exercise-for-eyes-and-vision.cfm)

latest jordansGifts for Runners