Šta vidiš? Kako izgledaju predmeti kada skreneš pogled?